Главная » Статьи

Всего материалов в каталоге: 111
Показано материалов: 11-20
Страницы: « 1 2 3 4 ... 11 12 »

Материал о том, что такое вектор, и как создавать числовые, текстовые и логические векторы на языке программирования R. Операции над ними, индексирование.

Бизнес-аналитика | Просмотров: 433 | Author: Кравченко В.Н. | Добавил: kvn2us | Дата: 25.03.2017

При изучении данной статьи вы можете ознакомиться с программой R-Studio, научиться вводить и выполнять выражения (команды) на языке программирования R, делать арифметические расчеты, применять функции, в частности: attach, data, names, plot, print, rnorm.

Бизнес-аналитика | Просмотров: 251 | Author: Кравченко В.Н. | Добавил: kvn2us | Дата: 23.03.2017

управління ресурсними потокамиКравченко В.М., Шурма Р.І. Задачі управління ресурсними потоками на підприємстві // Бізнес Інформ. – 2013. – №6. – C. 302–307.

Для скорочення витрат на основну діяльність підприємства та мінімізації втрат від порушень у забезпеченні технологічних процесів матеріальними ресурсами досліджено моделі визначення оптимального обсягу замовлень на постачання ресурсів, задачі об’ємно-календарного планування та зв’язки між цими моделями та задачами.

Публикации Кравченко В.Н. | Просмотров: 205 | Author: Кравченко В.М., Шурма Р.І, | Добавил: kvn2us | Дата: 14.03.2017

Жерліцин Д.М., Кравченко В.М. Особливості реалізації інструментів бюджетування фінансової системи підприємства // Вісник Одеського національного університету: серія «Економіка». – 2015. – Т. 20. Вип. 3. – С. 83-87.

Досліджено теоретичні питання формування механізму бюджетування фінансової системи підприємства. Визначено структурні елементи та методи реалізації цього механізму. Запропоновано нові та вдосконалено діючі бюджети фінансової системи підприємства.

Публикации Кравченко В.Н. | Просмотров: 179 | Author: Жерліцин Д.М., Кравченко В.М. | Добавил: kvn2us | Дата: 13.03.2017

Economic and Law Paradigm of Modern SocietyКравченко В., Теленкова Д. (2016). Механизм многокритериальной оценки и выбора поставщиков и оптимизации закупок продукции. Economic and Law Paradigm of Modern Society, No. 2. pp. 63-68.

Статья посвящена вопросам формализации механизма оценки и выбора поставщиков на основе набора критериев эффективности и надежности поставок продукции предприятию. При этом учитываются как ценовые, так и неценовые факторы управления закупками и закупочной логистики. Строгая алгоритмичность и четкая формализация процесса оценивания поставщиков обеспечена за счет применения нотации еЕРС (ARIS). Полученные интегральные оценки каждого из отобранных в перечень рекомендованных поставщиков передаются в оптимизационную модель. Они используются в качестве поправочных коэффициентов в целевой функции, направленной на минимизацию общих затрат предприятия на закупку продукции и возможных потерь вследствие нарушения его требований к поставкам. Реализация данной модели позволяет выбрать наилучших поставщиков и определить оптимальные объемы закупок у них.

 

Публикации Кравченко В.Н. | Просмотров: 278 | Author: Кравченко В., Теленкова Д. | Добавил: kvn2us | Дата: 11.03.2017

 Масштабованість систем операцій на підприємствах

Масштабованість – це спроможність системи, мережі або процесу справлятись зі зростаючим обсягом робіт (робочим навантаженням), або інакше кажучи, це – потенціал, достатній для того, щоб відреагувати на зростання інтенсивності запитів, розширення вимог і збільшення їх кількісних характеристик. З економічної точки зору під масштабованістю розуміється спроможність системи (наприклад, виробничої або логістичної), мережі систем, процесу або підприємства в цілому впоратись зі зростаючою кількістю завдань, збільшенням обсягів продажів і попиту економічно ефективним чином.

Логистика | Просмотров: 481 | Author: Кравченко В.М. | Добавил: kvn2us | Дата: 11.10.2016

SCOR (Supply Chain Operations Reference) модель – довідкова або референтна модель операцій в ланцюгу постачань

 

SCOR модель дозволяє описати ланцюг постачань за допомогою набору загальноприйнятих дефініцій і структурних елементів і управлінських блоків. Вона упорядковує множину операцій в межах взаємодії зі споживачами – від генерування замовлення до виставлення рахунку. Охоплює набір трансакцій, які здійснюються на шляху від постачальників до споживача. До того ж враховує аспекти ринкових взаємодій – від розуміння загальних потреб до виконання конкретних замовлень. SCOR-модель проникає на різні рівні декомпозиції процесів для того, щоби точно та комплексно проаналізувати ланцюг постачань, порівняти його з «еталоном» або аналогічним ланцюгом і зрозуміти, наскільки він є розвиненим. У підсумку аналітичні напрацювання стають базисом для ініціації та планування проектів з удосконалення і перебудови ланцюга постачань.

Логистика | Просмотров: 782 | Author: Кравченко В.М. | Добавил: kvn2us | Дата: 01.08.2016

Перероблений і доповнений лекційний матеріал українською мовою (попередня публікація російською - тут).

Ви можете ознайомитись з загальною постановкою динамічної задачі управління запасами одного виду продукції з детермінованим попитом, здійснену в 1958 р. Вагнером і Уайтіном (H.M. Wagner & ​T.M. Whitin). Дізнайтесь, як за допомогою динамічного програмування встановити, коли та скільки слід замовляти продукцію, щоб отримати найменші витрати на розміщення замовлень і зберігання запасів продукції за умови повного задоволення потреби в ній.

Логистика | Просмотров: 863 | Author: Кравченко В.М. | Добавил: kvn2us | Дата: 03.07.2016

  Zherlitsyn Dmytro, Kravchenko Volodymyr (2016) Supply Chain Resilience Through Operations and Finance Management // Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky, Vol. 4, No 1, pp. 193-197.

      Currently volatility is inherent a supply chain. A business entity within the supply chain faces with demand fluctuations and many other problem situations that cause disruptions. Despite this supply chain should deliver goods or services at acceptable predefined levels of customer value, not decreasing the value of organization. It concerns issues of operating system's scalability. Operating systems are the main components of supply chain structure. Managers have to define and align business processes through the adjusting these systems in accordance with changes inside and outside the supply chain...

Публикации Кравченко В.Н. | Просмотров: 297 | Author: Zherlitsyn D., Kravchenko V. | Добавил: kvn2us | Дата: 27.01.2016

  Общая структура цепей поставок. Характеристики контейнерных перевозок. Понятие и функции контейнерного терминала. Оборудование для перевалки контейнеров. Перевозка грузов на палубе.

Логистика | Просмотров: 257 | Author: Кравченко В.Н. | Добавил: kvn2us | Дата: 20.04.2015

1-10 11-20 21-30 31-40 ... 101-110 111-111