Главная » Статьи » Студентам » Банковское дело

Контрольная работа по курсу "Банковские операции"

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра „Фінанси і банківська справа”

 

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

І

ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

 

 

З ДИСЦИПЛІНИ

„БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ”

для студентів спеціальності „Фінанси” і „Банківська справа”

(прискореної та заочної форми навчання)

 

 

Автор: асистент Кравченко Т.І.

 

 

Затверджено засіданням кафедри

„Фінанси і банківська справа”

Протокол №8 від 12.012009 р.

 

 

Зав.кафедрой

„Фінанси і банківська справа”                                           П.В. Єгоров

 

ДОНЕЦЬК, 2009

 

 

 

Вимоги до написання та захисту контрольної роботи

 

1. Робота виконується у текстовому редакторі Word, шрифт 13, інтервал 1,5, обсяг -  7-10 сторінок.

2. Номер контрольної роботи визначається за порядковим номером студента у списку академічної групи. Якщо студентів у групі більш за 17, вісімнадцятий обирає контрольну роботу №1, дев'ятнадцятий – контрольну роботу №2 тощо.

3. Наприкінці роботи слід надати список використаної літератури (не менш 10 джерел).

4. Не допускається скорочення слів, окрім загальноприйнятих абревіатур.

5. Робота може бути ілюстрована таблицями, графіками, схемами, діаграмами тощо.

6. Роботу необхідно виконати і здати в установлений учбовим графіком термін. Викладач перевіряє її, робить висновок щодо допуску студента до співбесіди і захисту або повертає для доопрацювання.

7. Студенти, що не виконали, або виконали, але не захистили контрольну роботу, не допускаються до екзамену з дисципліни „Банківські операції”.

 

 

Варіанти контрольних робіт >>>

 

Зразок титульного листа >>>

Lingualeo

 

Категория: Банковское дело | Добавил: pri-pri (27.01.2009) | Автор: Кравченко Татьяна Ивановна
Просмотров: 2266
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]