Главная » Статьи » Студентам » Банковское дело

Личное страхование
ПЛАН ЗАНЯТИЯ
  1. Страхование от несчастных случаев
  2. Страхование жизни и пенсий
  3. Медицинское страхование

 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ – на базе лекционного материала и дополнительных источников закрепить теоретические знания и получить практические навыки относительно содержания страховой услуги по личному страхованию

 

МИНИ ЛЕКСИКОН: выкупная сумма, дисимуляция, дополнительная премия, смешанное страхование жизни, инвалидность,  коллективное страхование жизни, несчастный случай, пожизненная страховая рента, пролонгация страхования жизни, страхование групповое, страхование комбинированное, страхование на случай смерти и потери трудоспособности, страхование пенсий, таблица смертности, травма


МІНІ ЛЕКСІОН

ВИКУПНА СУМА (redemption sum) — сума, на яку може претендувати власник полісу зі страхування життя в разі припинення дії полісу. Розмір В. с. залежить від суми й терміну, на який було укладено договір, та фактично здійснених внесків і тривалості дії договору.

ДИСИМУЛЯЦІЯ (dissimulation) — навмисне приховування особою, яка бажає застрахуватися, наявної хвороби. Виявляється за допомогою діагностики та медичної документації.

ДОДАТКОВА ПРЕМІЯ (additional premium) — додатковий страховий внесок, який сплачується страхувальником за те, що до умов страхування вносяться додаткові ризики або ризики з підвищеною небезпекою. Д. п. сплачується здебільшого в особистому страхуванні тоді, коли застрахувати заявника на звичайних умовах з огляду на стан його здоров’я, небезпечність професії, складність клімату місцевості, де він перебуває, неможливо. Д. п. розраховується в процентах до страхової вартості об’єкта і нараховується понад основний тариф.

ЗМІШАНЕ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ (combined personal insurance) — вид особистого страхування, в якому передбачається страхове покриття кількох несумісних ризиків. Найчастіше З. с. ж. включає покриття на випадок смерті застрахованого з будь-якої причини протягом строку дії договору, у разі дожиття його до закінчення строку договору і в разі, коли через нещасний випадок було завдано шкоди його здоров’ю.

КОЛЕКТИВНЕ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ (collective life insurance) — страхування, при якому може укладатися договір на страхування за рахунок коштів підприємства всіх працівників або їх групи. У К. с. ж. страхувальником є підприємство, а застрахованим — кожний працівник, прізвище якого заноситься до списку, що є невіддільною частиною полісу.

НЕЩАСНИЙ ВИПАДОК (accident) — раптовий, непередбачений зовнішній вплив, такий як пожежа, дорожньо-транспортна пригода, катастрофа, отруєння хімічними продуктами чи інша подія, що спричинила смерть або каліцтво застрахованої особи, пошкодження або знищення застрахованого майна.

ПОЖИТТЄВА СТРАХОВА РЕНТА (annuity (whole life insurance rent)) — різновид особистого страхування, регулярний дохід, що виплачується застрахованій особі до кінця її життя з фонду, нагромадженого за рахунок страхових внесків.

ПРОЛОНГАЦІЯ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ (prolongation of life insurance) — продовження дії договору змішаного страхування життя або пожиттєвого страхування понад термін, забезпечений оплаченими внесками.

СТРАХУВАННЯ ГРУПОВЕ (group annuity) — один або кілька договорів особистого страхування, що укладаються не безпосередньо із застрахованими фізичними особами, а з адміністрацією підприємств, які відіграють роль страхувальників своїх працівників.

СТРАХУВАННЯ КОМБІНОВАНЕ (insurance comprehensive) — комплексне страхове покриття з кількох видів страхування, передбачене страховим договором (полісом), наприклад, авіаційне, морське страхування, авто-комбі, змішане страхування життя.

СТРАХУВАННЯ НА ВИПАДОК СМЕРТІ І ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ (whole life and disablement insurance) — вид особистого страхування. Може здійснюватися в обов’язковій формі для категорій працівників, визначених чинним законодавством, і в добровільній формі. До традиційних страхових випадків належать тимчасова або постійна втрата працездатності, смерть застрахованої особи.

СТРАХУВАННЯ ПЕНСІЙ (retirement pension insurance) — вид особистого страхування, за яким страхувальник бере на себе зобов’язання сплатити одноразово або в розстрочку протягом кількох років страхову премію, а натомість страховик зобов’язується періодично виплачувати страхувальникові (застрахованому) пенсію протягом обумовленого терміну або пожиттєво.

ТАБЛИЦЯ СМЕРТНОСТІ (mortality (life) table) — форма подання статистичних даних, в якій містяться розрахункові показники, що характеризують смертність населення в різному віці і дожиття при переході від однієї вікової групи до іншої. Т. с. складається в цілому за населенням і щодо чоловічої та жіночої статі. Використовується при проведенні актуарних розрахунків.


ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

1. Страхувальниками за договорами страхування життя можуть бути:

а) тільки фізичні особи;

б) тільки юридичні особи;

в) фізичні і юридичні особи;

г) фінансові посередники.

2. Поступове накопичення коштів протягом дії договору страхування для здійснення страхової виплати характерне для таких видів страхування:

а) страхування життя дітей;

б) страхування дітей від нещасних випадків;

в) колективне страхування працівників за рахунок коштів підприємств;

г) страхування пенсій.

3. Страхова сума під час укладення договору змішаного страхування життя визначається:

а) тільки страховиком;

б) тільки страхувальником;

в) за погодженням між страховиком і страхувальником;

г) незалежним експертом.

4. Пенсійне страхування є різновидом:

а) страхування ренти;

б) страхування відповідальності;

в) страхування домашнього майна;

г) медичного страхування.

5. Страхувальник при укладанні договору страхування життя може сплачувати внески шляхом:

а) безготівкових розрахунків;

б) готівкою;

в) безготівкових розрахунків або готівкою;

г) сплати страхових премій.


ХОЗЯЙСТВЕННАЯ СИТУАЦИЯ

Представьте себя сотрудниками управления рекламы страховой компании «(придумать название)», занимающейся личным страхованием. Вам поручено составить текст рекламного объявления в газету, в котором должно быть не более 7 коротких предложений, включая слоган (девиз). В объявлении должна быть краткая характеристика услуг и адрес компании (можно предложить схему расположения компании).
ЗАДАЧА 2

Страховая компания заключила договор с промышленным предприятием на добровольное групповое медицинское страхование 300 работников.

Средняя стоимость обслуживания в поликлиниках, с которыми страховая компания имеет договор, 150 грн. в год, вероятность госпитализации равна 25%, средняя стоимость лечения одного больного в стационарах, с которыми страховая компания имеет договор, - 650 грн. Накладные расходы страховой компании на ведение дела в расчете на одного застрахованного в среднем составляют 25 грн., планируемая прибыль страховой компании равна 20%.

 

Рассчитать годовой страховой взнос промышленного предприятия на медицинское страхование 300 сотрудников.


ЗАДАЧА 3

Со спортсменом сборной волейбольной команды Украины во время подготовки к соревнованию произошел несчастный случай, в результате которого пострадавший был признан инвалидом 3-й группы.

Через 9 месяцев застрахованному была установлена инвалидность 1-й группы.

Определите размер и порядок выплаты страхового возмещения пострадавшему спортсмену, если его месячное денежное содержание на должности, которую он занимал до несчастного случая, составляло 1250 грн.


ЗАДАЧА 4

Команда спортсменов (15 человек) страхуется на период проведения соревнований с 1.04.09 по 15.04.09. Страховая сумма на одного участника составляет 10 тыс. грн. с вариантом выплат по таблице. Совокупный тариф по договору составляет 6% от страховой суммы. При страховании группы более 10 человек страховщик предоставляет скидку 12%.

Во время тренировки 30.03.09 один из спортсменов получил травму – вывих голени. Другой спортсмен из этой группы во время соревнований 10.04.09 получил следующие травмы: потерял 2 зуба, перелом ключицы и перелом плеча без смещения.

 

Определите размер страхового возмещения по данному договору.

Категория: Банковское дело | Добавил: kvn2us (19.05.2009) | Автор: Приходько Т.И.
Просмотров: 2618 | Теги: страхование
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]