Главная » Статьи » Студентам » Логистика

Моделювання динаміки ланцюгів постачань
Тема 1.  Загальна структура ланцюга постачань
Сутність і поняття ланцюгів постачань. 
Приклади ланцюгів постачань. 
Управління ланцюгом постачань.
Транспортні коридори.

Тема 2.  Контейнерні перевезення
Характеристика контейнерних перевезень.
Техніко-технологічні аспекти контейнерного терміналу.
Поняття і функції контейнерного терміналу.
Устаткування для перевалки контейнерів.
Перевезення вантажів на палубі (RO-RO).

Тема 3.  Концептуальне та дескриптивне моделювання ланцюгів постачань
Концептуальне моделювання на основі методології м'яких систем (Soft System Methodology).
Логіко-лінгвістичне моделювання логістичних процесів.

Тема 4.  Структурне моделювання ланцюгу постачань
ePC – событийно-ориентированные модели (методология ARIS).
Метод BPMN (Business Process Modeling Notation) – нотація моделювання бізнес-процесів.
Структура логістичного процесу в нотації BPMN.
Використання ресурсів у багатостадійному процесі.
Каузальний аналіз логістичних систем і ланцюгів постачань.

Тема 5.  Мережеві графи та моделі логістичних систем
Мережевий граф моделі обробки транспортних засобів на складі (транзитному терміналі).
Мережева модель функціонування логістичної системи. 
Завдання – комплекс робіт.
Математичне рішення мережевої моделі.
Рішення мережевої моделі в ППП «Grin».

Тема 6.  Імітація функціонування ланцюга постачань за допомогою мереж Петрі
Мережі Петрі: основні поняття.
Мережа Петрі для процесу обробки транспортного засобу на складі (транзитному терміналі).
Застосування Yasper для побудови та імітації мереж Петрі.
Основні мережі.
Вибір елементів Yasper.
Модель функціонування логістичного ланцюжка "виробник – металотрейдер – споживач": мережа Петрі.

Тема 7. Застосування систем масового обслуговування (теорії черг) для аналізу динаміки ланцюга постачань.
Загальне поняття Системи масового обслуговування (СМО).
Аналіз роботи СМО.
Одноканальна СМО.
Марківська одноканальна СМО.
Одноканальні СМО з обмеженою довжиною черги.
Одноканальні СМО з необмеженою довжиною черги.

Тема 8.  Багатоканальні СМО для аналізу динаміки ланцюга постачань
Багатоканальні СМО з відмовами.
Багатоканальна СМО з обмеженою довжиною черги.
Марківська СМО з обмеженою кількістю станів.
Багатоканальна СМО з необмеженою довжиною черги.
Марківська багатоканальна СМО без обмежень на стани.

Тема 9. Імітаційне моделювання ланок (СМО) ланцюга постачань 
Імітація роботи елементів СМО в ланцюзі постачань.
Дискретно-подійна імітація СМО в MS Excel.

Тема 10. Застосування ARENA для дискретно-подійного моделювання СМО
Arena – середовище імітаційного моделювання.
Basic Process Template.
Common Template, Blocks Template, Elements Template.

Тема 11. Дискретно-подійні моделі СМО ланцюга постачань в Arena
Transfer Template.
Модель перевезень продукції між складами (Arena).
Елементи зберігання інформації (Arena data storage objects).
Змінні - Variables.
Вирази - Expressions.
Атрибути - Attributes.
Модуль Record.

Тема 12. Дискретно-подійне моделювання потокових процесів (Arena)
Побудова моделі в Arena на основі IDEF3-діаграми процесу.
Дискретно-подійна модель транзитного терміналу.
Дискретно-подійна модель динамічного портфелю замовлень для підприємства-виробника.

Тема 13. Дискретно-подійні моделі управління запасами: імітація в Arena
Модель (r, Q) стратегії управління запасами.
Модель (s, Q) стратегії управління запасами.

Тема 14. Системно-динамічні моделі ланок в ланцюзі постачань
Системно-динамічна модель СМО «M/M/1/GD/∞/∞» в «iThink»
Системно-динамічна модель управління складським комплексом.

Тема 15. Системно-динамічні моделі ланцюгів постачань
Системно-динамічна модель виробничо-логістичної системи.
Системно-динамічна модель «виробник – роздрібна мережа».

Тема 16. Динамічні моделі ціноутворення в ланцюзі постачань
З детермінованим попитом.
Зі стохастичним попитом.
Зі стохастичним попитом на продукцію і з ліквідаційною вартістю.
З функцією ціни від рівня запасу. 

Тема 17. Динамічні моделі управління запасами
Метод динамічного програмування для вирішення однономенклатурної задачі управління запасами.
Динамічна задача управління запасами з позиції максимуму прибутку: Excel.
Метод динамічного програмування для вирішення багатономенклатурної задачі управління запасами.
Стратегії контролю запасів для «тягнучої» логістичної системи.

Тема 18. Динамічне планування пропускної здатності 
Модель календарного планування пропускної здатності для реконфігурованої виробничої системи.
Метод «6 Сигм »в управлінні виробничою діяльністю підприємств ланцюга постачань.
Динамічна модель визначення ємності складу.

Категория: Логистика | Добавил: kvn2us (10.11.2013) | Автор: Кравченко В.М.
Просмотров: 1798 | Теги: моделювання динаміки, ланцюг постачань, робоча програма, логістика
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]