Главная » Статьи » Статьи авторов

В разделе материалов: 8
Показано материалов: 1-8

управління ресурсними потокамиКравченко В.М., Шурма Р.І. Задачі управління ресурсними потоками на підприємстві // Бізнес Інформ. – 2013. – №6. – C. 302–307.

Для скорочення витрат на основну діяльність підприємства та мінімізації втрат від порушень у забезпеченні технологічних процесів матеріальними ресурсами досліджено моделі визначення оптимального обсягу замовлень на постачання ресурсів, задачі об’ємно-календарного планування та зв’язки між цими моделями та задачами.

Публикации Кравченко В.Н. | Просмотров: 243 | Author: Кравченко В.М., Шурма Р.І, | Добавил: kvn2us | Дата: 14.03.2017

Жерліцин Д.М., Кравченко В.М. Особливості реалізації інструментів бюджетування фінансової системи підприємства // Вісник Одеського національного університету: серія «Економіка». – 2015. – Т. 20. Вип. 3. – С. 83-87.

Досліджено теоретичні питання формування механізму бюджетування фінансової системи підприємства. Визначено структурні елементи та методи реалізації цього механізму. Запропоновано нові та вдосконалено діючі бюджети фінансової системи підприємства.

Публикации Кравченко В.Н. | Просмотров: 211 | Author: Жерліцин Д.М., Кравченко В.М. | Добавил: kvn2us | Дата: 13.03.2017

Жерліцин Д.М., Жерліцина Д.М. Групування регіонів у прийнятті рішень в управленні бюджетними ресурсами територій // Нове в економічній кібернетиці / Моделювання регіональних економічних систем (зб. наук. ст.): Донецкий нац. ун-т. – 2010. – №3. – С. 16-26.

Досліджено моделі групування регіонів на базі рівня соціально-економічного розвитку. Здійснено групування адміністративно-територіальних   одиниць України для цілей міжбюджетного вирівнювання.

Финансы | Просмотров: 1203 | Author: Жерлицын Д.М., Жерлицына Д.Н. | Добавил: kvn2us | Дата: 06.01.2011

Комашко О.Б. Метод учета реципентов неприбыльных организаций // Модели управления в рыночной экономике: сб. науч. ст. - Донецк: ДонНУ, 2008. - Вып. 11. - С. 251-265.

Рассмотрены особенности процесса принятия управленческих решений в неприбыльных организациях, разработки и внедрения в управленческий процесс схемы учета фактических и потенциальных реципиентов на основе методов структурного анализа с целью повышения эффективности деятельности указанных организаций

Неприбыльные организации | Просмотров: 1525 | Author: Комашко Олег Борисович | Добавил: kvn2us | Дата: 25.11.2009

Рассмотрен механизм управлениями оборотными активами путем установления экономически эффективных норм. Предложено решение проблемы асинхронности денежных потоков на предприятии.

Донец А.С. Модель динамики потоков оборотных активов. Решение проблемы асинхронности потоков при помощи нормирования // Новое в экономической кибернетике. - 2008. - №3. - С. 35-45.
Моделирование логистических систем | Просмотров: 1680 | Author: Донец А.С. | Добавил: kvn2us | Дата: 18.07.2009

Реализация финансово-инвестиционного потенциала системы негосударственных пенсионных фондов Украины / Д.М. Жерлицын // Модели управления в рыночной экономике (сб. науч. тр.). - Донецк: ДонНУ, 2008. - №11. - С. 55-63.
 

Цель работы состоит в обобщении организационно-экономических особенностей формирования совокупности пенсионных активов в системе негосударственного пенсионного обеспечения Украины, а также разработка направлений использования данных средств в инвестиционном развитии страны.

 

Финансы | Просмотров: 2523 | Author: Жерлицын Дмитрий Михайлович | Добавил: kvn2us | Дата: 29.05.2009

Модель процесса выполнения потребительских заказов на металлургическом предприятии / А.Е. Селиверстов // Новое в экономической кибернетике (сб. науч. ст.) / Моделирование логистических систем. - 2008. - №3. - С. 15-26.

 

Моделирование логистических систем | Просмотров: 1789 | Author: Селиверстов Александр Евгеньевич | Добавил: kvn2us | Дата: 24.01.2009

  Динамическое моделирование логистических процессов на предприятии / Д.А. Мельничук // Новое в экономической кибернетике (сб. науч. ст.) / Моделирование логистических систем. - 2008. - №3. - С. 5-15.

 

Моделирование логистических систем | Просмотров: 1701 | Author: Мельничук Дина Александровна | Добавил: kvn2us | Дата: 24.01.2009